Praktyczne kursy stomatologiczne dla stomatologów - protetyka, endodoncja
TERMINY WYKŁADÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ

Dr Maciej Żarow i prof. Jerzy Krupiński nie tylko prowadzą szkolenia w klinice Dentist,
ale także biorą czynny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, gdzie są wykładowcami i prowadzącymi zajęcia praktyczne z różnych dziedzin stomatologii.

|<<  << >>  >>|
Klinika stomatologiczna Dentist oferuje praktyczne kursy stomatologiczne dla stomatologów z endodoncji, protetyki