Endo-problemy: Diagnostyka kliniczna, radiologiczna & CBCT

Jednodniowy kurs praktyczny - 9 godzin szkolenia

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Krupiński, lek. stom. Joanna Steinder

Miejsce: DENTIST, Pl. Inwalidów 7/5, 30-033 Kraków


Czego nauczysz się na tym kursie?

1.    Jak w sposób przewidywalny i powtarzalny wykonywać zdjęcia radiologiczne: zębowe, skrzydłowo-zgryzowe, ortopantomograficzne, cefalometryczne

2.    Jak prawidło czytać zdjęcia radiologiczne: co jest przejaśnieniem, co zaciemnieniem, a co artefaktem

3.    Jakie możliwości diagnostyczne daje nam zastosowanie CBCT , szczególnie w przypadkach endodontycznych

4.    Jak czytać zdjęcia radiologiczne w diagnostyce zębów zatrzymanych, próchnicy, urazów zębów, chorobach przyzębia brzeżnego i okołowierzołkowego

5.    Jak czytać CBCT- przekroje, możliwości, sprzęt, tworzenie zrzutów, pomiarów, czyli CBCT praktycznie


Program szkolenia

1. Wprowadzenie teoretyczne:

 • Radiologiczny BASIC - zdjęcia ortopantomograficzne, skrzydłowo - zgryzowe oraz przylegające. Co dają, kiedy je zastosować, jakie mają ograniczenia?
 • Reguła SLOB w endodoncji. Czy to takie trudne? 
 • Technika kąta prostego, zdjęcia skośne boczne - kiedy, jak i dlaczego?
 • Mission Impossible w radiologii - zdjęcia rentgenowskie w trudnych warunkach anatomicznych i u trudnych pacjentów
 • Przejaśnienia i zacienia bez tajemnic - ocena, interpretacja. Jak uniknąć błędów i artefaktów?
 • Interpretacyjne kruczki radiologiczne czyli nie wszystko jest czarno-białe - diagnoza w oparciu o badanie kliniczne
 • Endo to nie wszystko! Zdjęcia wewnątrzustne w diagnostyce zębów zatrzymanych, próchnicy, urazów zębów, resorpcji oraz chorobach przyzębia brzeżnego
 • Strefa 3D! Sekrety tomografii wiązki stożkowej (CBCT). CBCT w endodoncji i nie tylko. Przekroje, możliwości, sprzęt i niezbędne oprogramowanie, tworzenie obrazków, zrzutów i pomiarów

2. Pokaz praktyczny wykonania różnych typów zdjęć z omówieniem poszczególnych etapów i analizą zdjęć.

3. Ćwiczenia praktyczne (uczestnicy ćwiczą na sobie nawzajem):

 • Każdy z uczestników wykonuje zdjęcia wewnątrzustne skrzydłowo - zgryzowe oraz zębowe w różnych projekcjach
 • wykonywane są i oceniane zdjęcia zewnątrzustne (pantomograficzne oraz CBCT)
 • uczestnicy uczą się wykorzystania oprogramowania komputerowego do obrabiania zdjęć a także uzyskiwania z nich maksimum informacji, importu i eksportu plików
 • ćwiczona jest praca z oprogramowaniem do odczytu tomografii komputerowej
 • omawiane są problemy i pytania powstałe podczas kursu
 • Część praktyczna odbywa się w małych podgrupach.