Okluzja & Estetyka 2

Dwudniowy kurs praktyczny

 Prowadzący: Dr Marco Nicastro (Włochy). Kurs w j. angielskim z tłumaczem

18 godzin szkolenia

Uwaga: Kurs wyłącznie dla uczestników, którzy ukończyli kurs „OKLUZJA & ESTETYKA 1”.

Każdy z kursantów proszony jest o pobranie alginatowych wycisków ze swojej jamy ustnej i odlanie modeli w tym samym dniu.

Modele wraz z rejestratem zwarciowym należy przesłać na adres Kliniki Dentist 2 tygodnie przed szkoleniem.

Na podstawie modeli zostanie wykonana szyna okluzyjna, którą lekarze będą dopasowywać wzajemnie pracując w parach.

Część teoretyczna - zagadnienia: 

 • Prawidłowa anatomia stawu sż – jak to zrozumieć „po ludzku”?
 • Jak zidentyfikować pacjentów z zaburzeniami ssż?  
 • Jak rozpoznać „czerwone flagi” w przedniej częściej układu żucia ?
 • Jak rozpoznać „czerwone flagi” w tylnej częściej układu żucia?  
 • Jak zdiagnozować i leczyć wybranych pacjentów z zaburzeniami ssż?
 • Jak zdiagnozować i przygotować kompleksowy plan leczenia oparty na badaniu klinicznym, diagnostyce obrazowej i odpowiednich testach diagnostycznych? 
 • Jak wykorzystać modele w artykulatorze,  aby zwizualizować problemy okluzyjne wynikające z patologii funkcjonowania stawu sż?
 • Jak sprawdzić i ocenić zmiany w relacjach okluzyjnych poprzez szynę zgryzową? 
 • Jak dostosować (prawidłowo oddać) szynę okluzyjną i jak dobrać do niej ćwiczenia? 
 • Leaf Gauge, aparat Lucia Jig, szyny z platformą przednią: jak działają i kiedy ich potrzebujemy? 
 • Dlaczego oraz jak zastosować fizjoterapię i ćwiczenia dla pacjentów?
 • Diagnozowanie i przygotowanie planu leczenia pacjentów ze starciem zębów 
 • Ekwilibracja na modelach diagnostycznych jako narzędzie do planowania terapii.
 • Etiologia ścierania zębów: ścieranie a erozja 
 • Wzorce ścierania zębów: przednich, tylnych.
 • Zęby przednie – schemat funkcjonowania 
 • Jak rozpoznać pacjentów z wysokim ryzykiem leczenia kompleksowego?
 • Pojęcie „wymiaru pionowego” – kiedy i jak go zmienić? Możliwości leczenia interdyscyplinarnego: kiedy protetyka a kiedy ortodoncja?
 • Weryfikacja diagnozy i planu leczenia poprzez terapię szynową. 
 • Jak zaplanować leczenie w kontekście okluzji, aby stworzyć najwyższe szanse powodzenia terapii
 • Dobór właściwej ceramiki w kontekście kompleksowego planu leczenia

Część praktyczna:

 • aparat Lucia przygotowanie i oddanie – ćwiczenia w parach 
 • szyna Michigan – oddawanie szyny– ćwiczenia w parach, uczestnicy kalibrują szyny sobie nawzajem
 • Analiza relacji okluzyjnych na modelach gipsowych 
 • Projektowanie okluzyjne i planowanie leczenia na modelach – wstępna ekwilibracja
 • Weryfikacja oddanej szyny Michigan