ALIGNERY CURRICULUM ORTODONTYCZNE

Curriculum przeznaczone jest dla stomatologów ogólnych zarówno bez, jak i z doświadczeniem ortodontycznym, którzy pragną podnieść swój poziom wiedzy i w bezpieczny sposób leczyć swoich pacjentów alignerami według przewidywalnych i sprawdzonych protokołów klinicznych. 

Uczestnicy w ramach curriculum uzyskują certyfikację w systemie Invisalign.

Miejsce: Kraków (dokładna lokalizacja poszczególnych modułów zostanie podana 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego z nich)

Czas trwania: Curriculum składa się z 4 modułów dwu- lub trzydniowych rozłożonych na cały rok. W sumie jest to 10 dni szkoleniowych. (Dokładny opis każdego modułu w odpowiednich zakładkach w menu)

Czego się nauczysz? 

  1. Poznasz protokoły leczenia różnych wad zgryzu aparatami nakładkowymi
  2.  Nauczysz się skanować i planować cyfrowo w ortodoncji
  3. Zrozumiesz wskazania i przeciwwskazania dla alignerów
  4. Samodzielnie zaplanujesz i rozpoczniesz leczenie ortodontyczne za pomocą alignerów
  5. Samodzielnie zakończysz leczenie ortodontyczne, a dokumentację przypadków omówisz w ramach zakończenia curriculum
  6. Poznasz mentorów ortodoncji, stomatologii odtwórczej oraz fizjoterapii i zrozumiesz znaczenie stomatologii interdyscyplinarnej w ramach leczenia ortodontycznego
  7. Bez dodatkowych kosztów uzyskasz indywidualną certyfikację w systemie Invisalign
  8. Otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych


Terminy: 

SPOTKANIE ONLINE OTWIERAJĄCE CURRICULUM ORAZ WEBINAR: 24 MAJA 2024 (piątek) 19:00 - link zostanie wysłany bezpośrednio do Uczestników Curriculum

1 moduł Alignery.01 Start it! -> 24-26.10.2024 (3 dni)

2 moduł Alignery.02 Plan it! -> 28.02. - 01.03.2025 (2 dni)

3 moduł Alignery.03 Treat it! -> 08-10.05.2025  (3 dni)

4 moduł Alignery.04 Do it in CR! ->  04-05.10.2025 (2 dni)


Płatności: Koszt całego Curriculum to 48 000 PLN i obejmuje wszystkie moduły. 

Płatności można dokonywać w dwóch, czterech lub maksymalnie 8 ratach: pierwsza rata w formie zaliczkowej podczas rezerwacji miejsca.


Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona.

Możliwość uzyskania dofinansowania w BUR:  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=2059485


Partner: 


MODUŁ 1. ALIGNERY.01 START IT! 


Termin: 24-26.10.2024 (3 dni)

Tematyka

① Wizyta pierwszorazowa: wywiad, badanie kliniczne, rozmowa z pacjentem, wykonanie zdjęć za pomocą Mobile Dental Photography, zdjęcia RTG (pantomogram, zjęcie cefalometryczne, zdjęcia celowane, CBCT),

• Wywiad stomatologiczny funkcjonalny wg Koisa,

• Protokół fotograficzny (fotografia konwencjonalna vs. fotografia MDP),

• Wywiad ortodontyczny.

② Wskazania do leczenia alignerami - wprowadzenie

③ Przeciwwskazania:

• perio, funkcja, ograniczenia morfologiczne,

• aspekt psychologiczny,

• ograniczenia medyczne (znaczenie monitorowania “periochart” i współpraca z higienistką, przeciwskazania medyczne: leczenie orto a ogólny stan zdrowia pacjenta),

• leczenie orto a oczekiwania pacjenta,

• leczenie orto a plan leczenia odtwórczego.

④ Cyfrowa organizacja pracy: skanowanie oraz outcome simulator.

⑤ Wprowadzenie do oprogramowania ClinCheck.

⑤ Rodzaje attachmentów.

⑥ Praktyczna prezentacja protokołu fotograficznego.

⑦ Podstawy diagnostyki ortodontycznej

⑧ Biomechanika leczenia nakładkami cz. 1.

Zadanie dla kursantów (do przygotowania na kolejny moduł):

Przygotowanie 2 przypadków kandydatów do wykonana leczenia alignerami ->

wykonać zdjęcia i skany wg omówionego protokołu.

MODUŁ 2. ALIGNERY.02 PLAN IT!Termin: 28.02. - 01.03.2025 (2 dni)

Tematyka

① Biomechanika leczenia nakładkami cz.2:

• Wymiar poprzeczny,

• Wymiar pionowy- zgryz głęboki, zgryz otwarty przedni

• Wymiar przednio-tylny: Wady klasy II i III: redukcja szkliwa w zakresie pow.stycznych zębów bocznych, wyciągi klasy II i III, dystalizacja sekwencyjna

② Zaburzenia zębowe z punktu widzenia ortodonty i stomatologa odtwórczego: stłoczenia, rotacje, ekspansja vs. stripping,

③ Zasady planowania estetyki w stomatologii, Smile Architekt, Program DSD.

④ Zaburzenie linii symetrii:

• punkty i linie referencyjne,

• jak planować korektę symetrii? Możliwe scenariusze.

⑤ Leczenie dzieci

⑥ Ekstrakcje: wskazania & przeciwskazania, leczenia przebiegające z ekstrakcją: siekacza dolnego / przedtrzonowców ? Ekstrakcja trzecich trzonowców.

⑦ Nadkorekta (Overtreatment vs. Overcorrection)

⑧ Finishing

⑨ Cyfrowa organizacja pracy: Clincheck - modyfikacje.

Prezentacja zdjęć i skanów przypadków pacjentów kwalifikowanych przez kursantów oraz dyskusja: w jaki sposób poprawić protokół dokumentacji fotograficznej?

MODUŁ 3. ALIGNERY.03 TREAT IT!


Termin:  08-10.05.2025 (3 dni)

Tematyka

① Biomechanika leczenia nakładkami cz.3. Protokoły leczenia.

② Planowanie dodatkowych alignerów.

③ Zakotwienie

④ Miniimplanty i auxillaries- wskazanie do zastosowania

⑤ Akceleracja

⑥ Leczenie pacjentów perio

⑦ Retencja: Ruchoma? Stała ? Na jak długo ? Najczęstsze błędy.

⑧ Rozwiązywanie problemów:

• utrata attachmentu,

• niedopasowanie nakładki

• leczenie zachowawcze podczas leczenia orto

• niezgodne z planem przemieszczanie się zębów

• zgryz urazowy

• rozchwianie zębów

• stan zapalny dziąseł

⑨ Powikłania leczenia: protetycznego - ortodontycznego.

MODUŁ 4. ALIGNERY.04 DO IT IN CR!Termin:  04-05.10.2025  (2 dni)

Tematyka

① Centralna Relacja - Koperta Funkcjonalna - Deprogramacja - Rejestracja CR - Przeniesienie do artykulatora - Planowanie.

②Fizjoterapia: podstawy fizjoterapii, co mogę uzyskać we współpracy z fizjoterapeutą? Ile wizyt planować?

③Przygotowanie stawów s-ż do leczenia za pomocą szyn zgryzowych (typu Michigan).

④Wybór leczenia orto lub protetycznego -> leczenie zespołowe ortoodtwórcze.

⑤Metody odbudowy protetycznej:

• Metody addycyjne (rownież cyfrowe) z użyciem bezpośrednich

kompozytów (Composite Ball Index technique vs Flow Injection

Technique - wady i zalety),

• Metody pośrednie : przebudowa zwarcia za pomocą metod pośrednich

(onlay kompozytowy vs. onlay porcelanowy).

⑥Spojrzenie cyfrowe: digitalny łuk twarzowy, artykulatory cyfrowe, digital workflow.