Piękna odbudowa zębów bocznych bez tajemnic - Posteriors .01

Jednodniowy kurs praktyczny na modelach z demonstracją na żywo z udziałem pacjenta.

Miejsce: Centrum Kursowe DENTIST, Pl. Inwalidów 7/5, Kraków


Kurs, od którego rozpoczniesz piękną pracę z kompozytami w odcinku bocznym - od klasy II w przypadkach małych i większych zniszczeń powierzchni stycznych po modelowanie funkcjonalne powierzchni żującej.


Tematyka:

- Jak nowocześnie podejść do opracowania ubytków na powierzchni żującej i stycznej ?

- Jakie wiertła? Jakie obroty? Jaki kształt ubytku? Jak wykonać „wykończenie” brzegu ubytku aby zapobiec nieszczelności? Jak opracować punkty styczne? Czy całkowicie uwalniać powierzchnie styczne czy postąpić w sposób minimalnie inwazyjny? Czy nie otwierać?

- Czy izolować ząb sąsiedni? - Jak? Metody + Błędy

- Czy i Kiedy zmodyfikować kształt zęba sąsiedniego? : wskazania, przeciwskazania, instrumentarium

- O co chodzi z tym „pre-wedgingiem”: czy go stosować? W jaki sposób?

- Koferdam w stomatologii odtwórczej: 

    + Jaka guma: cienka czy gruba?

    + Jakie klamry stosować do danego zabiegu?

    + Jak zakładać koferdam aby go nie dziurawić i aby nie „spadał” ?

    + Ile zębów izolować?

    + Czy zakładać przed preparacją ubytku czy po preparacji ubytku?

    + Rubberdam Triks : Klejenie ? Technika „ Big Whole” ? Techniki uszczelniania? Techniki podwiązywania? 

-    Odbudowy kształtu i funkcji powierzchni żujących oraz powierzchni stycznych

     + Zęby osoby młodej, dorosłej i starszej – anatomia/  wysokość i nachylenie guzków/  głębokość bruzd/ analiza starcia 

      + Co to jest podstawowa technika stempla/ indeksu?

      + Kiedy pracować techniką klasyczną warstwową?

      + Czy warto znać techniki Style Italiano : Essentia lines/FMT?

       + A może "przerzucić się" na One Layer Techniques : czyli maksymalne uproszczenie i przyspieszenie odbudowy? Jakie rodzaje pierścieni używać ? Jaki klin ? Jak dobrać ? Jak zmodyfikować ? 

        + Jak wykonywać wypełnienia, aby nie były za wysokie w zgryzie ? Jak określić inklinację guzka ?

        + Jak ustalić wysokość powierzchni stycznej?

        + czym jest istota punktu stycznego: Co to jest profil wyłaniania stycznego? Jak go kontrolować ? Jak go skorygować ? 

        + a jeśli jesteś bardzo ambitny i masz zamiłowania artystyczne to może chcesz nauczyć się Podbarwiania bruzd? Poznaj Tips&Tricks!

        + Korekta zgryzowa? Chcesz ją szybko i precyzyjnie wykonać? Zastosuj nasz protokół z metody „ABCD” PODNIESIENIA WYSOKOŚCI ZWARCIA 

        + Jak polerować aby nie przepolerować? 


Praktyka: Pokaz na pacjencie z omówieniem wszystkich procedur - odbudowa ubytku klasy II w trzonowcu lub przedtrzonowcu. 


Praca na modelach: 

·    Zakładanie koferdamu

·    Odbudowa ubytku klasy I w trzonowcu (2 zęby): Techniką Stempla, Techniką FMT/Essentia Lines

·    Odbudowa ubytku klasy II w przedtrzonowcu i trzonowcu (2 zęby) z zastosowaniem formówek sekcyjnych i pierścieni