Starcie Zębów PRO.

Jednodniowy kurs praktyczny na modelach i z pacjentami.

Miejsce: Centrum Kursowe DENTIST, Pl. Inwalidów 7/5, 30-033 Kraków

Prowadzący: dr n. med. Maciej Żarow

9 godzin szkolenia


Ten jednodniowy kurs praktyczny jest przeznaczony dla osób, które ukończyły pierwszą część kursu: "Starcie zębów - deprogramacja, diagnostyka, planowanie, odbudowa, ekwilibracja"

W trakcie tego kursu:

- oddasz i dopasujesz deprogramator Koisa

- zarejestrujesz zwarcie w CR z pomocą deprogramatora Koisa

- zarejestrujesz zwarcie z użyciem ,,pattern jig” po zastosowaniu szyny Michigan

- nauczysz się wykorzystania deprogramatora przy wykonywaniu ekwilibracji okluzyjnej 

- zrozumiesz klasyfikację starcia zębów oraz kwalifikację do rehabilitacji "ABCD"

- nauczysz się wskazań do rehabilitacji starcia zębów metodą pośrednią

- odświeżysz swoje wiadomości dotyczące rehabilitacji startych zębów metodą "ABCD"

- nauczysz się usztywniać indeks („Stiff index technique”) w trudnych sytuacjach klinicznych

- nauczysz się izolacji koferdamem niezbędnej w rehabilitacji metodą "ABCD"

- nauczysz się umieszczać punkt referencyjny w postaci ,,composite ball” w technice "ABCD"

- zobaczysz, jak przebiega rejestracja łukiem twarzowym w systemie KaVo

- zobaczysz na żywo jak technik dentystyczny przeprowadza rejestrację w CR w artykulatorze na podstawie rejestratu na bazie KD

 -nauczysz się, jak dokładnie interpretować pytania funkcjonalne wg Koisa, które pozwolą ci podążać we właściwym kierunku diagnostycznym


W programie szkolenia:

TEORIA: 

1) Klasyfikacja starcia zębów wg aktualnego stanu wiedzy 

2) Metoda Indeksu jako Przejściowa

3) Metoda Indeksu jako ostateczna

4) Metoda Pośrednia Przejściowa

5) Metoda Pośrednia Ostateczna

6) Katalog przypadków klinicznych


POKAZ PRAKTYCZNY Z PACJENTAMI:

1) Rejestracja łukiem twarzowym

2) Oddanie deprogramatora (KD)

3) „Subtractive equilibration” za pomoc KD u pacjenta z własnym uzębieniem

 4) Oddanie szyny Michigan wykonanej za pomocą drukowania 3D

5) Pokaz przeniesienia rejestracji do artykulatora (technik dentystyczny)


ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:

1) Oddanie Deprogramatora Koisa

2) Wykonanie techniki „Composite Ball”

3) Wykonanie indeksów silikonowych :

        a. Indywidualizowanie łyżki wyciskowej

        b. pobranie wycisku transparentnego

        c. docięcie indeksu i przygotowanie punktu referencyjnego na bazie „composite ball’.

4) Usztywnienie indeksów na pomocą: „Stiff index technique”

5) Rejestracja CR za pomocą KD

6) Rejestracja zwarcia w CR za pomocą ,,pattern jig”

7) Ekwilibracja za pomocą deprogramatora KD

8) interpretacja pytań funkcjonalnych wg ankiety Koisa


DYSKUSJA Z WINEM I ROZDANIE DYPLOMÓW

W cenie szkolenia: bufet kawowo - przekąskowy, dwudaniowy lunch, pakiet materiałów dydaktycznych. Po ukończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat z punktami edukacyjnymi.

Tydzień przed kursem otrzymacie Państwo wiadomość mailową z polecanymi przez nas hotelami oraz informacjami związanymi z dojazdem i możliwościami parkowania.