Radiologia w endodoncji

Tematyka kursu:

Radiologia w endodoncji . 

Praktyczny kurs wykonywania zdjęć RTG i CBCT

Jednodniowy kurs praktyczny

Prowadzący: Prof. dr hab. Jerzy Krupiński, dr n. med. Teresa Szupiany-Janeczek

9 godzin szkolenia


1. Wprowadzenie teoretyczne:


- Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe jako element rutynowego przeglądu stomatologicznego

- Jak wykonać i kiedy zastosować różne projekcje zdjęć zębowych w endodoncji (technika kąta prostego, zdjęcia skośne boczne)?

- Jak wykonać zdjęcia rentgenowskie w trudnych warunkach anatomicznych?

- Jak uniknąć najczęstszych błędów i artefaktów?

- Jak wykorzystać zdjęcia wewnątrzustne w diagnostyce zębów zatrzymanych, próchnicy, urazów zębów oraz chorobach przyzębia brzeżnego?

- Jak wykonać zdjęcie panoramiczne oraz jakie informacje można uzyskać tych zdjęć?

- Zdjęcia cefalometryczne -  czy tylko dla ortodontów?

- Podstawy tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT)

- Jak wykorzystywać CBCT w endodoncji?

- Jakie przekroje wykorzystać (możliwości, odczytywanie i niezbędne oprogramowanie, a możliwości odczytywania, tworzenie pojedynczych obrazów)?

- Działalność pracowni a aktualne przepisy

- Jak chronić siebie i personel przed promieniowaniem rentgenowskim?


2. Pokaz praktyczny na pacjencie


3. Ćwiczenia praktyczne:

- Każdy z uczestników wykonuje zdjęcia zębowe wewnątrzustne w różnych projekcjach 

- Zasady i praktyczne wskazówki, wykorzystanie oprogramowania komputerowego do obrabiania zdjęć oraz uzyskiwania z nich maksimum informacji

- Eksport i import zdjęć cyfrowych

- Możliwości techniczne oprogramowania komputerowego w odczytywaniu badania CBCT3. Zajęcia praktyczne z pacjentami:

- Wykonanie zdjęć wewnątrzustnych (RTG zębowe w różnych projekcjach, skrzydłowo-zgryzowe) oraz zewnątrzustnych (pantomograficzne oraz CBCT)

- Praca z oprogramowaniem do odczytu tomografii komputerowej

- Indywidualne omówienie problemów zaistniałych podczas kursu

4. Dyskusja

Zapisz się do newslettera Regulamin Polityka Prywatności