Okluzja & Estetyka 1

Tematyka kursu:

Dwudniowy kurs praktyczny

Prowadzący: Dr Marco Nicastro (Włochy). Kurs w j. angielskim z tłumaczem

18 godzin szkolenia


1. Wprowadzenie teoretyczne:


(Na 3 tygodnie przed planowanym kursem uczestnicy otrzymują pocztą elektroniczną artykuły uzupełniające tematykę kursu) 

- analiza estetyczna pacjenta: podstawy estetyki  

- podstawy gnatologii 

- analiza funkcjonalna pacjenta 

- centralna relacja, wysokość zwarciowa w wymiarze pionowym, ruchy protruzyjne żuchwy - jak rejestrować CR, oceniać wymiar pionowy, jak zarządzać tymi parametrami? 

- łatwe metody rejestracji zgryzu w różnych sytuacjach klinicznych 

- czy należy deprogramować pacjenta? 

- co lekarz powinien wiedzieć o artykulatorach? Jak tą wiedzę przenieść na praktykę?  

- kiedy stosować szynoterapię? Jak długo ? Jakie szyny? 

- wprowadzenie do starcia zębów 

- bruksizm a parafunkcje 


2. Pokaz praktyczny  z pacjentem:


W czasie części praktycznej prowadzący przedstawia następujące zagadnienia na pacjencie pokazowym:

- analiza estetyczna i funkcjonalna pacjenta pokazowego wg ustalonego protokołu (podanie kursantom procedur)

- diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych

- badanie palpacyjne mięśni

- analiza modeli i funkcji w artykulatorze (co możemy się dowiedzieć na podstawie analizy w artykulatorze?)

- wspólne oddanie szyny Michigan: jak ją dopasować? jakie kontakty na niej uzyskać? jakie prowadzenie przednie? jakie prowadzenie boczne? jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów?


3. Zajęcia praktyczne:


zajęcia praktyczne w podgrupach, każdy z uczestników przywozi  własne modele górnej i dolnej szczęki, w podgrupach uczestnicy kursu rejestrują sobie nawzajem łuk twarzowy, a następnie rejestrują zwarcie. Każdy z uczestników powinien uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

- jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w rejestracji łukiem twarzowym?

- do czego jest potrzebna rejestracja łukiem?

- jak zarejestrować zwarcie?

- kiedy potrzebujemy rejestrację zwarcia w protruzji i ruchach laterotruzyjnych? jak to wykonać?


Najciekawsze do analizy modele uczestników kursu zostaną zaartykulowane celem analizy funkcjonalnej. 

Każdy z uczestników dowie się :

- jak sprawdzić prawidłowe zamontowanie modeli w artykulatorze,

- jak analizować funkcję pacjenta w artykulatorze,

- czego możemy się dowiedzieć z takiej analizy?  

- jak możemy wykryć przedwczesne kontakty i jak przećwiczyć ich eliminację w artykulatorze? 

- jak używać kalek okluzyjnych i jakie kalki stosować w danych sytuacjach klinicznych4.  Dyskusja

Zapisz się do newslettera Regulamin Polityka Prywatności