Diagnostyka i leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych-rehabilitacja stomatognatyczna-podejście protetyczne

Tematyka kursu:

Dwudniowy kurs praktyczny

Prowadzący: Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

18 godzin szkolenia

Zalecany jako kurs przed kursami:

•Kompleksowe planowanie estetyki z respektem dla funkcji
•Estetyczna stomatologia adhezyjna
•Licówki porcelanowe - planowanie, preparacja, osadzanie

Zalecana literatura przed kursem: "Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w ujęciu holistycznym" Barbara  Czerwińska-Niezabitowska, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

Dzień 1

1. Wprowadzenie teoretyczne:
-Diagnostyka różnicowa zaburzeń Stawów Skroniowo-Żuchwowych
- Podstawy gnatologii i biomechaniki stawów skroniowo-żuchwowych
- Zasady Manualnej Funkcjonalnej Analizy Stawów Skroniowo-Żuchwowych (MFA)

2. Część praktyczna-diagnostyka:

Praktyczny pokaz badania MFA:
- badanie struktur okołostawowych
- badanie palpacyjne mięśni
- analiza posturalna,
- jak badać i interpretować trzaski ?
- jak wyciągać wnioski i postawić rozpoznanie ?
- zajęcia praktyczne w podgrupach- badanie MFA wykonywane na sobie nawzajem przez uczestników kursuDzień 2

1.Część praktyczna- pokaz z pacjentem - leczenie:  - badanie i analiza badania MFA  na podstawie przypadków: bruksizm, artropatie postępowanie z pacjentem w najczęstszych problemach klinicznych- leczenie i rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych
- analiza funkcjonalna pacjenta (rozpoznanie na podstawie MFA)- deprogramacja mięśniowa
- fizjoterapia jako przygotowanie do szynoterapii. Jak prowadzić pacjenta w trakcie szynoterapii?
- Algorytmy postępowania w trakcie szynoterapii.

Podsumowanie:

1. Zalecenia dla pacjenta

2. Zasady współpracy lekarza stomatologa, fizjoterapeuty, neurologa, laryngologa, logopedy, psychologa, chirurga szczękowego w leczeniu pacjentów z dysfunkcją URNŻ.

3. Dyskusja

Zapisz się do newslettera Regulamin Polityka Prywatności