REGULAMIN KURSÓW

Tematyka kursu:

1.Kursy są organizowane w trybie jednodniowym, dwudniowym lub trzydniowym- czas szkolenia teoretycznego i praktycznego wynosi łącznie 9, 18 lub 27 godzin zegarowych.

2. Zgłoszenia na kursy są przyjmowane drogą elektroniczną – na podstawie wypełnionego formularza ze strony internetowej www.kursydentist.pl lub w wyjątkowych przypadkach: telefonicznie.

3. Wysokość opłaty za poszczególne kursy jest zawarta w programie kursów. 

4. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany wpłacić 50% zaliczki po zapisaniu się na kurs, najpóźniej do 7 dni od wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni przed datą  rozpoczęcia kursu, nawet w przypadkach kiedy rezygnacja odbyła się w wyniku zdarzeń losowych, zaliczka w wysokości 50% nie podlega zwrotowi. W przypadku wpłaty 100% wartości kursu zwrotowi podlega 50% wpłaty.

5. Po wpłaceniu zaliczki każdy uczestnik kursu zobowiązany jest uiścić pozostałą część opłaty najpóźniej w dniu kursu gotówką lub przelewem tak, aby w dniu kursu całość była opłacona. 

6. Każda osoba uczestnicząca w kształceniu ma prawo do korzystania z bazy dydaktycznej gabinetu "DENTIST"  - z zasobów materiałowych oraz sprzętu i instrumentów stomatologicznych niezbędnych do opanowania wiedzy z zakresu danego tematu kursu.

7. Uczestnicy kursów powinni posiadać własną medyczną odzież i obuwie medyczne - ze względu na praktyczny charakter zajęć.  

8. Wyniki kształcenia są sprawdzane przez kierownika naukowego kursu każdorazowo po zakończonym szkoleniu. Rozmowa ma charakter sprawdzający umiejętności nabyte zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej danego kursu.

9. Każdy uczestnik kursu w przypadku pozytywnego zaliczenia rozmowy sprawdzającej otrzymuje certyfikat, potwierdzający udział i ukończenie kształcenia w ramach doskonalenia zawodowego

10. Podczas kursów dopuszcza się kolportaż materiałów reklamowych zawierających oferty sprzedaży urządzeń  stomatologicznych oraz leków


Zapisz się do newslettera Regulamin Polityka Prywatności