Estetyczne modelowanie zębów bocznych w zgodzie z koncepcją funkcjonalnej okluzji

Tematyka kursu:

Trzydniowy kurs praktyczny. 

Prowadzący: tech. dent. Janos Mako (Węgry)

Kurs w j. węgierskim, z tłumaczem


Przedmiotem kursu jest przedstawienie uczestnikom podstawowych zasad modelowania zębów w odcinku bocznym, celem

uzyskania wypełnień nie tylko o doskonałej estetyce, ale przede wszystkim o prawidłowej funkcji. 

Podczas tego kursu:

- zajmiemy się wnikliwą oceną morfologii powierzchni zgryzowej zębów bocznych, ich kształtu i funkcji w zależności od różnych sytuacji klinicznych

- zapoznamy się z koncepcją 2- oraz 3-punktowej okluzji oraz z pojęciem "kompasu okluzyjnego" który sprawi, że odbudowa

zębów bocznych stanie się procedurą szybszą, powtarzalną oraz bardziej precyzyjną

- w części praktycznej będą stosowane dwie metody: w pierwszej będzie można odbudowywać powierzchnie zębów z wosku na modelach gipsowych.

Druga możliwość to bardzo dokładne poznanie anatomii zęba dzięki pracy na specjalnie wykonanych dużych modelach gipsowych-

uczestnicy najpierw utworzą kształt podstawowy, a następnie szczegółowy poszczególnych zębów. 


Dzięki kursowi każdy z uczestników będzie w stanie wykonać w sposób szybki i przewidywalny wysoko estetyczne oraz

funkcjonalne wypełnienia: technicy dentystyczni - pośrednie , a stomatologom pomoże to również w uzyskaniu odpowiedniej

anatomii wypełnień bezpośrednich. Praca w jamie ustnej będzie sprawniejsza i zdecydowanie szybciej będzie można dopasowywać

powierzchnie okluzyjne do zgryzu, ponieważ będzie wiadomo, w którym miejscu trzeba dotknąć wiertłem, aby dokonać korekty. 

 

Wiedza zdobyta podczas kursu ułatwi zrozumienie koncepcji prawidłowej okluzji odcinka bocznego, co jest niezwykle istotne

również w pracy z uzupełnieniami ruchomymi oraz u pacjentów ortodontycznych. Kurs pozwoli również na lepszą komunikację

pomiędzy lekarzami i technikami dzięki zrozumieniu wspólnych celów i wyzwań, jakie przed nami stawia odbudowa powierzchni

okluzyjnej.

 


Zapisz się do newslettera Regulamin Polityka Prywatności