Okluzja & Estetyka 2

Tematyka kursu:

Dwudniowy kurs praktyczny

Prowadzący: Dr Marco Nicastro (Włochy). Kurs w j. angielskim z tłumaczem

18 godzin szkolenia


Uwaga: Kurs wyłącznie dla uczestników, którzy ukończyli kurs „OKLUZJA & ESTETYKA 1”.


Każdy z kursantów proszony jest o pobranie alginatowych wycisków ze swojej jamy ustnej i odlanie modeli w tym samym dniu.

Modele wraz z rejestratem zwarciowym należy przesłać na adres Kliniki Dentist do 10 sierpnia 2022.

Na podstawie modeli zostanie wykonana szyna okluzyjna, którą lekarze będą dopasowywać wzajemnie pracując w parach.


Część teoretyczna - zagadnienia: 

Prawidłowa anatomia stawu sż – jak to zrozumieć „po ludzku”?

Jak zidentyfikować pacjentów z zaburzeniami ssż? 

Jak rozpoznać „czerwone flagi” w przedniej częściej układu żucia ?

Jak rozpoznać „czerwone flagi” w tylnej częściej układu żucia? 

Jak zdiagnozować i leczyć wybranych pacjentów z zaburzeniami ssż?

Jak zdiagnozować i przygotować kompleksowy plan leczenia oparty na badaniu klinicznym, diagnostyce obrazowej i odpowiednich testach diagnostycznych?

Jak wykorzystać modele w artykulatorze,  aby zwizualizować problemy okluzyjne wynikające z patologii funkcjonowania stawu sż?

Jak sprawdzić i ocenić zmiany w relacjach okluzyjnych poprzez szynę zgryzową?

Jak dostosować (prawidłowo oddać) szynę okluzyjną i jak dobrać do niej ćwiczenia? 

Leaf Gauge, aparat Lucia Jig, szyny z platformą przednią: jak działają i kiedy ich potrzebujemy?

Dlaczego oraz jak zastosować fizjoterapię i ćwiczenia dla pacjentów?

Diagnozowanie i przygotowanie planu leczenia pacjentów ze starciem zębów

Ekwilibracja na modelach diagnostycznych jako narzędzie do planowania terapii.

Etiologia ścierania zębów: ścieranie a erozja

Wzorce ścierania zębów: przednich, tylnych.

Zęby przednie – schemat funkcjonowania

Jak rozpoznać pacjentów z wysokim ryzykiem leczenia kompleksowego?

Pojęcie „wymiaru pionowego” – kiedy i jak go zmienić? Możliwości leczenia interdyscyplinarnego: kiedy protetyka a kiedy ortodoncja?

Weryfikacja diagnozy i planu leczenia poprzez terapię szynową.

Jak zaplanować leczenie w kontekście okluzji, aby stworzyć najwyższe szanse powodzenia terapii

Dobór właściwej ceramiki w kontekście kompleksowego planu leczenia


Część praktyczna:

aparat Lucia przygotowanie i oddanie – ćwiczenia w parach

szyna Michigan – oddawanie szyny– ćwiczenia w parach, uczestnicy kalibrują szyny sobie nawzajem

Analiza relacji okluzyjnych na modelach gipsowych

Projektowanie okluzyjne i planowanie leczenia na modelach – wstępna ekwilibracja

Weryfikacja oddanej szyny Michigan
Zapisz się do newslettera Regulamin Polityka Prywatności