Wykładowcy:

 • Dr n. med. Maciej Żarow
 • Prof. dr hab. Jerzy Krupiński
 • Dr Vittorio Franco
 • Dr Marco Nicastro
 • Dr Marco Martignoni
 • Dr Walter Devoto
 • Dr Damiano Pasqualini
 • Dr n. med. Witold Jurczyński
 • Dr Marcin Krupiński
 • Dr Małgorzata Klara-Godowska
 • Dr Joanna Steinder
 • Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
 • Higienistka Stomatologiczna Małgorzata Stec
 • Prof. dr hab. Camillo D'Arcangelo
 • Dr Janos Mako
 • Dr n. med. Teresa Szupiany-Janeczek
Zdjęcie wykładowcy

Ukończył Wydział Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie, Węgry (1995). W roku 2003 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „Ocena pośrednich wypełnień kompozytowych w przypadku znacznego zniszczenia zębów bocznych”. W 2005 roku ukończył specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 1998-2005 pracował w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ w Krakowie (2003-2004 jako p/o kierownika Zakładu). Od roku 1999 prowadzi Praktykę Prywatną Dentist w Krakowie oraz Centrum Kursów Podyplomowych Dentist, w którym prowadzi kursy z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej. W roku 2003 otrzymał stypendium International Association of Dental Research dla młodych naukowców, w ramach którego odbył Honorary Visiting Appointment na Uniwersytetach w Leeds i Manchester, gdzie prowadził prace w zakresie mostów adhezyjnych oraz odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym. 

Jest autorem ponad 80 prac ogłoszonych drukiem. Od wielu lat jest wykładowcą na kongresach naukowych w Polsce i zagranicą, w tym dla programów podyplomowych master z Endodoncji i Stomatologii Estetycznej Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Chieti (Włochy). W latach 2012- 2016 redaktor naczelny czasopisma Medycyna Praktyczna Stomatologia. Członek rady naukowej następujących czasopism: Stomatology Edu Journal, Endodontology, Official publication of Indian Endodontic Society (IES), Medical Tribune Stomatologia, Endodoncja w Praktyce, Asysta Dentystyczna, Magazyn Stomatologiczny (2005-2011). Od roku 2020 redaktor naczelny czasopisma Kwintesencja dla lekarzy stomatologów. 

Autor książki pt” Endoprotetyka - przewodnik dla praktyki” (Wydawnictwo Quintessence Int, 2013) wydanej w językach polskim, rosyjskim (2014), angielskim (2016), francuskim (2017), chorwackim (2017) i chińskim (2019).

Honorowy członek włoskiej grupy badawczej w zakresie stomatologii odtwórczej „Style Italiano”. Członek aktywny Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE). Certyfikowany członek European Society of Cosmetic Dentistry (od 2019 roku), członek zarządu ESCD oraz koordynator ds/ działalności międzynarodowej.  Absolwent curriculum edukacyjnego dr Johna Koisa w Seattle (2012-2019).


Zapisz się do newslettera Regulamin Polityka Prywatności