book

Książka "Licówki"

250 PLN
Książka "Licówki"

53 dostępnych produktów

Licówki Maciej Żarow

Wydawnictwo: Kwintesencja

Książka Licówki autorstwa Macieja Żarnowa jest przeznaczona dla klinicysty o różnym stopniu zaawansowania – szeroka wiedza przedstawiona w publikacji pozwoli odnaleźć w niej istotne informacje doświadczonym i średnio zaawansowanym lekarzom. Poruszenie wielu bardzo istotnych zagadnień z dziedziny licówek, nie spowodowało pozostawienia pytań bez odpowiedzi. Autor bardzo chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, nie pomijając przy tym porażek, dlatego jest w stanie wyraźne wskazać, gdzie stomatolog może popełnić błąd. Wiele informacji opiera się na osobistym doświadczeniu Macieja Żarnowa, który zdradza swoje indywidualnie wypracowanie techniki.

Konstrukcja książki w całej rozciągłości zawiera bardzo dużą precyzję i logiczne prowadzenie dialogu z czytelnikiem. Efektem jest przeprowadzenie lekarza od etapu przyjęcia pacjenta do gabinetu, poprzez procedurę diagnostyczną, możliwości postępowania klinicznego dla każdego przypadku, aż do zagadnień anatomicznych i możliwości technologicznych.

Docenionym przez każdego lekarza, który będzie miał kontakt z publikacją, z pewnością okaże się fakt, że treść nie ogranicza się do opisania kilku podstawowym sytuacji klinicznych, a oferuje wiele rozwiązań. Przedstawione przypadki bywają skrajnie różne, zdaje sobie z tego sprawę każdy dentysta, a jednak proponowane w książce rozwiązania są w miarę uniwersalne i elastyczne. Autor definiuje je jednoznacznie, kreując w ten sposób własny katalog wskazań i przeciwwskazań.

Książka została podzielona na dziesięć rozdziałów, które pozwalają poznać tajniki licówek w sposób systemowy, umożliwiający bardzo głębokie przyswojenie prezentowanej wiedzy. Porusza zagadnienia z sektora wskazań i przeciwwskazań, kwestii estetyki, planowania leczenia z wykorzystaniem licówek, aż do wszystkich etapów istotnych dla wykonania licówek. Pierwszy rozdział został poświęcony w całości pytaniom, które często zostają bez odpowiedzi, pytaniom, które zadaje zarówno pacjent, jak i lekarz, a autor książki bardzo precyzyjnie na nie odpowiada i ilustruje przykładami klinicznymi.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1 Dlaczego licówki? (Maciej Żarow) 1
Wszystkie pytania, które może zadać pacjent 4

Rozdział 2 Licówki porcelanowe: TAK czy NIE? (Maciej Żarow) 19
Licówki porcelanowe – dlaczego tak? 19
Zalety licówek z perspektywy klinicznej 19
Licówki porcelanowe – dlaczego nie? 29
Przeciwwskazania obligatoryjne 29
Przeciwwskazania względne 35

Rozdział 3 Planowanie licówek (Maciej Żarow) 41
Wywiad 44
Badanie kliniczne 44
Strukturalne czynniki ryzyka 44
Funkcjonalne czynniki ryzyka 49
Wykonanie dokumentacji fotograficznej 52
Wykonanie nawoskowania diagnostycznego (wax-up) 57
Karta komunikacji gabinet–laboratorium 58
Mock-up, czyli licówki testowe 60

Rozdział 4 Morfologia zęba (Margarida Henrique) 65
Budowa zęba 68
Morfologia zębów przednich 74
Funkcja siekaczy i kłów 75
Anatomia pierwotna 88
Anatomia drugorzędowa 88
Anatomia trzeciorzędowa 90
Pozycja zębów i architektura dziąsła – estetyka uśmiechu 91

Rozdział 5 Komunikacja fotograficzna (Louis Hardan) 101
Fotografia: znaczenie diagnostyczne i szkoleniowe 103
Fotografia: komunikacja pomiędzy lekarzem i technikiem dentystycznym 104
Fotografia: komunikacja pomiędzy lekarzem i pacjentem 107

Rozdział 6 Preparacja – Wyciski – Licówki tymczasowe (Maciej Żarow)  111
Przygotowanie do preparacji 113
Wykonanie licówki testowej (mock-up) przed preparacją 115
Dziesięć kroków udanej preparacji? 116
Wycisk pod licówki 123
Licówki tymczasowe 125
Dylematy preparacji 128

Rozdział 7 Cementowanie licówek (Maciej Żarow)  137
Lista kontrolna 140
Najważniejsze etapy weryfikacji kolorystycznej 142
Ocena estetyczna licówek przed osadzeniem 144
Przygotowanie adhezyjne licówek 147
Przygotowanie adhezyjne tkanek twardych zęba 150
Procedury cementowania licówek 152
Procedury po zacementowaniu licówek 158

Rozdział 8 Atlas procedur klinicznych (Maciej Żarow)  161
Licówki i zęby z licznymi wypełnieniami 163
Licówki i przebarwione zęby po leczeniu endodontycznym 172
Licówki i problemy zgryzowe 185
Zawężona koperta funkcjonalna 191
Dysfunkcja okluzyjna 206
Estetyka i funkcja: cztery etapy postępowania odtwórczego 217
Licówki: zmiana kształtu zębów 219
Licówki: zamykanie diastem 228
Licówki: zero preparacji; licówki częściowe 237
Licówki: symetryczne dopełnienie korony protetycznej 240
Licówki: symetryczne dopełnienie korony na implancie 244
Wymiana licówek na nowe 248

Rozdział 9 Licówki mikroinwazyjne czy bez preparacji? (Marco Nicastro) 253
Techniki preparacji 255
Wybór materiału ceramicznego 262
Licówki no-prep 270

Rozdział 10 Licówki kompozytowe (Maciej Żarow, Walter Devoto)  281
Przebarwienia zębów po leczeniu endodontycznym i licówki kompozytowe 283
Uproszczone licówki kompozytowe metodą Style Italiano 296
Pośrednie licówki kompozytowe 301
Inne rozwiązania problemów estetycznych 312

Rozdział 10+ Licówki w stomatologii cyfrowej (Daniele Rondoni) 319
Licówki w stomatologii cyfrowej 319
Licówki porcelanowe: platforma cyfrowa 321
Protokół postępowania 322

RÉSUMÉ 331

Zalety bezpośrednich licówek kompozytowych 332

Zalety pośrednich licówek porcelanowych 332

Parametry wyboru licówek 333

Wykaz filmów wideo 334