profile

Jerzy Krupiński

prof. dr hab.

Emerytowany profesor Śląskiej Akademii Medycznej. Były kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ. Od wielu lat prowadzi własną prywatną praktykę w Krakowie. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu stomatologii ogłoszonych drukiem. Jako "visiting professor" wykładał na uniwersytetach w Manchesterze, Wurzburgu i Bostonie. Odczyty na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. W Polsce jako pierwszy wprowadził metodę leczenia jednoseansowego w endodoncji. Autor kilku podręczników,  w tym wydanego w 2008 r. „Endodoncja praktyczna” (Wyd. Kwintesencja). Twórca koncepcji insertów kompozytowych, ograniczających skurcz polimeryzacyjny kompozytów oraz autor wielu innowacji w opracowaniu mechanicznym kanałów korzeniowych. Od wielu lat prowadzi wykłady i kursy podyplomowe z zakresu endodoncji, ergonomii i materiałów adhezyjnych. Redaktor naczelny czasopisma „Endodoncja.pl” oraz członek rady naukowej anglojęzycznego magazynu „Endo”.