profile

Małgorzata Klara-Godowska

lek. stom.

W 2007r. ukończyła studia stomatologiczne na Collegium Medicum UJ w Krakowie. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę w klinice Dentist, gdzie pod kierownictwem dr n. med. Macieja Żarowa zdobyła tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją (2012r.).

Uczestnik licznych kursów związanych ze stomatologią odtwórczą, endodoncją, protetyką i gnatologią.

Przede wszystkim lekarz praktyk - zajmuje się kompleksowym prowadzeniem pacjentów i planowaniem leczenia