Course Image
2000 zł

Endo – Resto na jednej wizycie

Kiedy odbudowa zrębu?-  kiedy wkład z włókna a kiedy metalowy? - korekta swoich błędów - praca na modelach pod okiem dwóch doświadczonych specjalistów


Terminy wkrótce
Course Image
2000 zł

Endo-problemy: Diagnostyka kliniczna, radiologiczna & CBCT

Diagnostyka trudnych przypadków - kiedy zdjęcie 2D a kiedy 3D? - praktyczne tips & tricks w odczytywaniu RTG na CBCT - praktyczna korekta zdjęć wykonywanych przez samych kursantów


Terminy wkrótce
Course Image
4650 zł

Endo1 & Endo2

Abc endodoncji - tylko praktyczne tips & tricks - praca z pacjentami - korekta złych nawyków


Terminy wkrótce
Course Image
2300 zł

Endodoncja III - retreatment

Diagnostyka - podejmowanie kluczowych decyzji -  abc retreatmentu - tips & tricks usuwania starych wkładów - praca z pacjentami pod okiem doświadczonych endodontów


Terminy wkrótce
Course Image
2900 zł

Endodoncja mikrochirurgiczna

Diagnostyka - czy retreatment chirurgiczny ? - jaki płat ? - jaki dostęp ? - opracowanie i wypełnienie wsteczne na modelach pod okiem najlepszego specjalisty endodoncji mikrochirurgicznej


Terminy wkrótce
Course Image
2600 zł

Endodoncja z mikroskopem cz. I

Wybór mikroskopu - ergonomia - jakie powiększenie? - praktyczne tips & tricks  -  korekta pracy kursanta


Terminy wkrótce
Course Image
2600 zł

Endodoncja z mikroskopem cz. II

Kontynuacja kursu: „Endodoncja z mikroskopem cz. I” - zaawansowany kurs - trudne przypadki - praca z pacjentami


Terminy wkrótce
Course Image
5500 zł

Estetyczne modelowanie zębów bocznych

ABC anatomii funkcjonalnej dla lekarzy i techników - kompas okluzyjny - algorytmy dla wysokości guzków i głębokości bruzd


Daty kursów:
06-06-2024 Zapisy do: 30-05-2024
Course Image
4800 zł

Estetyczne modelowanie zębów przednich

Planowanie i modelowanie estetyki zębów przednich - zależności anatomii i funkcji  - praktyczne tips & tricks dla lekarzy i techników - jak unikać najczęściej popełnianych błędów?  


Terminy wkrótce
Course Image
3300 zł

Estetyka tylko w kompozycie - do upadłego!

Chcemy nauczyć Cię jak zbliżyć się materiałem kompozytowym do natury, czyli jak poprzez kolor i kształt sprawić, aby wypełnienia nie były widoczne! Nie sugerujemy,  że każde twoje wypełnienie będzie nie do rozpoznania na dużych fotografiach . Nie o to chodzi! Ale raczej, aby grając kształtem i warstwami kompozytu w przewidywalny sposób osiągać założone cele.


Daty kursów:
29-02-2024 Zapisy do: 25-02-2024