Estetyczne modelowanie zębów przednich w zgodzie z koncepcją funkcjonalnej okluzji

Tematyka kursu:

Trzydniowy kurs praktyczny dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych

Prowadzący: Tech. dent. Janos Mako (Węgry)

Kurs w j. węgierskim z tłumaczem


Przedmiotem kursu jest przedstawienie uczestnikom podstawowych zasad modelowania zębów w odcinku przednim. Podczas tego kursu uczestnicy poznają szczegółową morfologię i strukturę zębów przednich oraz tajniki modelowania kształtu górnych i dolnych zębów siecznych tak, aby zachować nie tylko naturalne piękno zębów, ale także funkcję.

Podczas tego kursu:

- zajmiemy się wnikliwą oceną morfologii powierzchni zgryzowej zębów przednich, ich kształtu i funkcji w zależności od różnych sytuacji klinicznych

- zapoznamy się z koncepcją 2- oraz 3-punktowej okluzji oraz z pojęciem "kompasu okluzyjnego" który sprawi, że odbudowa zębów  stanie się procedurą szybszą, powtarzalną oraz bardziej precyzyjną

W części praktycznej będą stosowane dwie metody do wyboru przez uczestników:

- w pierwszej będzie można odbudowywać powierzchnie zębów z wosku na modelach gipsowych (wymagany jest własny nożyk elektryczny do nakapywania wosku oraz podstawowe umiejętności w nowoskowywaniu)

- druga możliwość to bardzo dokładne poznanie anatomii zęba dzięki pracy na specjalnie wykonanych dużych modelach gipsowych - uczestnicy najpierw utworzą kształt podstawowy, a następnie szczegółowy poszczególnych zębów. 

Dodatkowo podczas ćwiczeń na „wadliwych” odlewach gipsowych poprzez rzeźbienie poprawiane będą typowe błędy i kształtowane najczęściej występujące formy zębów. 


Dzięki kursowi każdy z uczestników będzie w stanie wykonać w sposób szybki i przewidywalny wysoko estetyczne oraz

funkcjonalne wypełnienia: technicy dentystyczni -  wypełnienia pośrednie, a stomatologom pomoże to w uzyskaniu idealnej

anatomii wypełnień bezpośrednich. Praca w jamie ustnej będzie sprawniejsza i zdecydowanie szybciej będzie można dopasowywać

powierzchnie okluzyjne do zgryzu, ponieważ będzie wiadomo, w którym miejscu trzeba dokonać korekty. 

Wiedza zdobyta podczas kursu ułatwi zrozumienie koncepcji prawidłowej okluzji odcinka przedniego, co jest niezwykle istotne

również w pracy z uzupełnieniami ruchomymi oraz u pacjentów ortodontycznych. Kurs pozwoli również na lepszą komunikację

pomiędzy lekarzami i technikami dzięki zrozumieniu wspólnych celów i wyzwań, jakie przed nami stawia odbudowa powierzchni

okluzyjnej.


Zapisz się do newslettera Regulamin Polityka Prywatności